բովանդակութիւն

բովանդակութիւն

Dasnabedian 1995: 425

Գրիգ. նար. կուս. 1995 1995 4,19
contenu, action de contenir

freq: 1


Բառարան հայերեն (դասական) - ֆրանսիացի (Glossaire arménien (classique)-français). 2013.

Regardez d'autres dictionnaires:

 • ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 507 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c, 13c, 14c գ. Բովանդակելն, եւ բովանդակիլն՝ ըստ ամենայն նշ. որ եւ ասի ԲԱՒԱԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ.որպէս περίληψις comprehensio Պարփակումն. պարադրութիւն. պարունակումն. եւ Պարունակիչ. *Տեղի… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼԻՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0888 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 10c, 12c, 13c գ. πλήρωμα, πλησμονή plenitudo. Լի գոլն. լիր. բովանդակութիւն. անպակաս լրութիւն. յորդառատ առաւելութիւն. բովանդակութիւն. առատութիւն. ճոխութիւն. լիք ըլլալը. ... *Ի լիութեան… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԼՐՈՒՄՆ — I. (լրման.) NBH 1 0907 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 9c, 10c, 12c, 13c, 14c, 15c գ. πλήρωμα . Լրանալն, եւ Լրութիւն. լիութիւն, բովանդակութիւն. եւ Կատարումն. *Լրումն, որ զամենայն յամենայնի լնու: Ի նմա հաճաւ ամենայն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ՊԱՐԱԳՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0626 Chronological Sequence: Unknown date, 6c, 8c, 12c գ. περιγραφή circumscriptio. Պարփակումն. բովանդակութիւն. սահման. *Ի վերայ բերէ զյորժամ եղեւն, զերբն ըստ պարագրութեան. Փիլ. այլաբ.: *Ի տեղւոջն իմացեալն ոչ է արտաքոյ պարագրութեան: Ոչ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՆԲԱՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0122 Chronological Sequence: Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. ἁπειρία, τὸ ἅπειρον infinitas, immensitas Անբաւն գոլ. անչափութիւն. անսահմանութիւն Աստուծոյ. ... *Ամենայն էիցս սկիզբն եւ վախճան՝ նախէն, բովանդակութիւն… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԱՒԱՐՏ — (ի.) NBH 1 0391 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. τέλος finis, terminus, κορωνίς summitas լծ. եւ նոյն ընդ Վերջ. վախճան. ծայր. կատարած, յանգ, եւ կատար իբր պսակ, գլխաւորումն. բովանդակութիւն.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՑԵՐԵՒՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 475 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 6c, 10c, 12c գ. ἁπόδειξις comprobatio, demonstratio Բացերեւ ցուցումն. ցուցակութիւն. ցոյց. ապացոյց. յայտնութիւն. յայտ յանդիմանութիւն. *Զկնի յոլով եւ բազմապատիկ իրաց հզօրագոյն բացերեւութեան.… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲԱՒԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 478 Chronological Sequence: Unknown date, 7c Տ. ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹԻՒՆ. *Կարգառութեամբ տուընջեան եւ գիշերոյ ʼի բականդակութիւն աւուրն: Ընդ միով յարկաւ եւ լուսով փակեցան ʼի միոյ տան բաւանդակութիւն. Արշ.: *Գիծ՝ երկայնութիւն առանց լայնութեան, եւ… …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈԼՈՐԱԿՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 501 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 7c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. στρογγυλότης, περιφέρεια rotunditas եւն. Գոլն բոլորակ՝ պսակաձեւ՝ մանեկաձեւ. շրջարկութիւն. եւ Բովանդակութիւն. բոլորումն. շրջան. կլորութիւն, բոլորտիքը …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈԼՈՐԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 502 Chronological Sequence: Unknown date գ. Բոլորումն. լրումն. բովանդակութիւն. *Ի ծայրս բոլորակցութեան արհեստիցն հասեալ եղեւ. Ճ. ՟Ա …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • ԲՈԼՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 503 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 7c, 8c, 10c գ. ὀλότης integritas, plenitudo Բովանդակութիւն. ամբողջութիւն. լրութիւն. *Պակաս գոլով բոլորութիւն գագաթանն՝ անուանեցաւ կամսար. (այսինքն պակասագլուխ). Խոր. ՟Բ. 84: *Ոչ բոլորութիւն …   հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.